wonen in een paleis

Wonen in een paleis

Hoe wonen koningen en koninginnen? Hoe is een paleis ingericht? Wordt er alleen gewoond of ook gewerkt? Dit zijn een aantal vragen die centraal staan in het lesprogramma ‘Wonen in een paleis’. De leerlingen onderzoeken hoe de koning in het paleis woonde, of hij werkte en vergelijken dit met hun eigen leven. Samen met de museumdocent wordt natuurlijk ook Paleis Het Loo onderzocht!

Doel van de les

  • Leerlingen krijgen een indruk hoe koningen en koninginnen wonen in een paleis.
  • Leerlingen ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen koninklijk leven en hun eigen leven.
  • Leerlingen ontdekken verschillen en overeenkomsten tussen toen en nu.
  • Leerlingen leren samenwerken.
  • Leerlingen leren de opgedane kennis te verwerken in een creatief eindproduct.

Op school

Bij dit programma is een uitgebreid lespakket ontwikkeld, waarmee u op school het bezoek van de museumdocent kunt voorbereiden en afronden.

Bekijk de docentenhandleiding van het ‘Wonen in een paleis’.

MUSEUMLES IN DE KLAS

Samen met een museumdocent onderzoeken leerlingen het paleis. De museumdocent vertelt bijzondere verhalen aan de hand van indrukwekkende beelden en voorwerpen. En de leerlingen gaan zelf ook veel doen! In groepjes werken zij met het speelpaleis: Paleis Het Loo in het klein. Hoe richten zij het in?

Ook worden er andere activerende spelletjes en opdrachten gedaan, met een wel heel koninklijke afsluiting…

Algemene informatie

‘Wonen in een paleis’ kan aan één of, in overleg, meerdere groepen tegelijk gegeven worden. Wij adviseren u graag vrijblijvend over de mogelijkheden:
educatie@paleishetloo.nl of 055-5772465.

Doelgroepgroep 3 t/m 5
Duur90 minuten
PeriodeJanuari t/m maart
Oktober t/m december

Kosten

De kosten voor een klas van maximaal 30 leerlingen zijn
€ 50,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en begeleiding door de museumdocent, exclusief kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer.

Aanmelden

Heeft u vragen over dit lesprogramma? Neem dan contact op via telefoonnummer 055 – 577 24 65. Voor het direct reserveren kunt u het formulier gebruiken.

(Foto Rob Voss – www.robvoss.nl)
Paleis-op-reis
Gouden hek detail, foto Hesmerg
Tickets